Christofers Serviceföretag AB
Allt inom Lokalvård
Allt inom Lokalvård
Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy


  • Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och alltid med miljön i fokus.
  • Vi skall hålla oss välinformerade om lagar och förordningar och följa de bestämmelser som finns för vår typ av verksamhet.
  • Vi skall minska förorening, avfall och användning av naturresurser.
  • Vi väljer våra leverantörer utifrån kvalitets- och miljökriterierna.

 

 

 

Detta skall åstadkommas genom att:

 

 

  •  utbilda, informera och involvera vår personal i miljöarbetet.

  •  se till att vår utrustning, material och kemiska produkter har korrekta produktbeskrivningar.

  •  följa doseringsanvisningar.

  • välja leverantörer som uppfyller miljökriterierna.


HomeOm Oss Kvalitetspolicy MiljöpolicyServiceKontakta Oss